Gastroözofageal reflü

09.03.2016

Gastroözofageal reflü hastalığı (GÖRH) normal antireflü bariyerinin yetersiz kalması sonucu anormal miktardaki mide içeriğinin efor harcamaksızın özofagusa gelmesidir.  Gastroözofageal reflü hastalığı; özofagusa geri kaçan mide içeriğinin semptomlara ve özofagusta hasara yol açmasıdır. Reflü olan hastalarda belirgin ipuçları vardır. Hastaların çoğunda geceleri ve yemeklerden sonra göğüs kemiği arkasında ağrı oluşur. Bazı hastalarda ağza yedikleri gelebilir. Reflüye bağlı yemek borusunda hasar oluştuğunda yemekleri yutmada zorluk hissedilebilir. Bazı hastalarda boğaz ağrısı, ses kısıklığı ve astım benzeri nefes almada zorluk görülebilir. Reflü hastalığı bulgularını klasik bulgular ve yemek borusu dışında yarattığı sorunlar olarak ikiye ayırabiliriz.

Klasik bulgular:

1)Göğüste yanma (heartburn, pirozis): Bu yakınma bazen doğrudan göğüs kemiği arkasında, bazen de mideden göğüse yayılan bir yanma hissi şeklinde tanımlanır. Esas sorun yemek borusu kaynaklı yanmanın kalp yanmasından ayrılmasıdır. Özellikle yemeklerden birkaç saat sonra bazen de gece uykudan uyandıracak şiddette oluşur.

2)Ağza acı-ekşi su, yemeklerin gelmesi (regürjitasyon): Genellikle ağır bir yemeği izleyerek ortaya çıkar. Bazen göğüste yanma ile birlikte bazen de tek başına ortaya çıkabilir. Gece boğulmaları tanımlayan hastalarda özellikle önem taşır. Ameliyat öncesi tetkiklerde, hastanın şikayetleri ile reflü dönemlerinin arasındaki ilişki saptanır. Endoskopi, pHmetre ve manometre tetkikleriyle netleştirilerek hasta tedavi edilir. Ancak reflü testlerinden sonra hastalığın şiddeti ile ilgili yorum yapılabilir ve cerrahi kararı alınabilir. Ömür boyu ilaç kullanmak ve diyet yapmak istemeyen hastaların tercihi oldukça güvenilir ve emin olan cerrahi yolu seçmektir. Deneyimli cerrahların uyguladığı bu laparoskopik fundoplikasyon işlemlerinin yan etkisi minimal düzeyde olup, başarı yüzdesi %95-100 arasındadır.

Doktor ara: