Obezitenin nedenleri

17.02.2016

Obeziteye neden olan etkenler, kesin olarak açıklanamamakla birlikte, en yaygın sebepler arasında aşırı ve yanlış beslenme ile fiziksel aktivite yetersizliği gelmektedir.

Bu faktörlerin yanı sıra genetik, çevresel, nörolojik, fizyolojik, biyokimyasal, sosyo-kültürel ve psikolojik olmak üzere pek çok faktör obezite oluşumuna sebep verir. Yapılan çalışmalar şişmanlık oluşumunda kalıtım veya genetik faktörlerin % 25-40 oranında rol oynadığını göstermiştir. Şişman kişilerin çocuklarında şişman olmayanlara göre şişmanlık görülmesi 2-3 kat fazladır. Anne ve babanın her ikisinin şişman olması durumunda çocukların %80' ninde erişkin yaşta şişmanlık gelişir. Özellikle genetik yatkınlığı olan, ailesinde obezite hikayesi olan kişilerde bu etkilerin sonuçları daha hızlı görülmektedir. Son yapılan çalışmalarda ülkemizde obezite görülme sıklığı 30 yaş üzeri erkeklerde %21, kadınlarda ise %43.

Obezite genel olarak orta yaş sorunu gibi görünse de her yaş grubunda görülebilir. Tehlikeli hastalıklar sınıfında olan ve hızla yayılan obezite, dünya üzerinde ölüm vakalarının da başlıca nedenlerindendir. Son yıllarda obezitenin hızla artmasının en büyük nedenleri, endüstriyel ilerleme ile birlikte fiziksel güce dayalı yaşamdan hareketsiz yaşama geçiş ile düşük kalorili besinlerin tüketiminden, ulaşılabilirliliği artan, tüketimi özendirilen bol kalorili, yüksek şeker ve yağ içerikli besinlerin tüketimine olan geçiştir.

 

DOKTORLARIMIZ
Doktor ara: