Medikal el ve ayak bakımı

BATIK TIRNAK
Batık tırnak bakımında tel tekniği ile tırnak batığı tedavisi uygulanmaktadır.
Batık tırnak tedavisinde dünyanın pek çok yerinde tercih edilen “3TO tel yöntemi” ayak sağlığı bakım merkezimizde  ayak bakımı uzmanı  tarafından uygulanır. 

NASIR BAKIMI
Parmak arasında parmak üstünde taban altında ya da topuklarda oluşan deri kalınlaşmaları ayak sağlığı uzmanı tarafından temizlenir iyi sonuç elde edilebilmesi için düzenli bakım yapılması gereklidir.

DİYABETİK AYAK BAKIMI
Diyabetli kişiler için ayak bakımı dikkat edilmesi gereken en önemli konular arasında yer alır.

MEDİKAL EL VE AYAK BAKIMI
Günlük yaşamda çeşitli nedenlerle yıpranan el ve ayakların bakımı hem estetik açıdan hem de sağlık açısından büyük önem taşır. El ve ayaklar günlük hayatta karşılaşılan olumsuzluklardan medikal bakımlar ile korunabilir, oluşmuş problemler yine bu bakımlarla giderebilir. Medikal bakımlar, el ve ayakların hem estetiğini hem de sağlığını korur

DEFORME VE KALINLAŞMIŞ TIRNAK BAKIMI
Kalınlaşma tedavisinde tırnak, ağrısız, acısız ve kanamasız olarak inceltilir. Bunun yanı sıra gerekli görülen durumlarda jel uygulaması yapılır.

MANTARLI TIRNAK BAKIMI
Tırnak mantarı tedavisi için ayak sağlığı merkezimizde tırnak üzerindeki kalınlaşan tabaka cihazlar yardımıyla temizlenir. Mantarlı doku tamamen temizlendikten sonra sağlıklı tırnak dokusu ortaya çıkar. Hem sağlıklı tırnağın korunması hem de estetik olarak güzel ve sağlıklı bir görüntünün sağlanması için tırnak yüzeyi özel bir jel ile kaplanır. Mantarlı bölgenin düzenli aralıklarla bakımları yapılır ve jel yenilenir. Bu şekilde gerçekleşen tırnak köküne kadar ilerlemiş olan mantar, sağlıklı tırnağın uzama sürecine bağlı olarak tamamen yok edilebilir.

Doktor ara: