ADNAN GÜCÜK

 • Birim
  Üroloji
 • Doğum yeri
  ALTUNHİSAR / NİĞDE
 • Doğum tarihi
  22.05.1974
 • Mezun olduğu tıp fakültesi / tarih
  GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ / 1998
 • Uzmanlık eğitimi
  Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • Mesleki deneyim
  -Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  -medicalpark Van Hastanesi
  -Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • Üye olduğu dernekler
  TÜRK TABİPLER BİRLİĞİ
DOKTORLARIMIZ
Doktor ara: