CANAN TOSUN

 • Birim
  Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
 • Doğum yeri
  ANKARA
 • Doğum tarihi
  13.08.1984
 • Mezun olduğu tıp fakültesi / tarih
  GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2008
 • Uzmanlık eğitimi
  GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2010-2014
 • Mesleki deneyim
  GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2007-2008
  VAN KADIN VE DOĞUM HASTALIKLARI HASTANESİ 2008-2009
  GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2010-2014
  AKÇAKALE DEVLET HASTANESİ 2015-2016
 • Üye olduğu dernekler
  TÜRK TABİPLER BİRLİĞİ