0374 215 84 84
Online Randevu
MENÜ

Nebahat Gülcü BULUT

 • Birim
  Algoloji (Ağrı Polikiliniği)
 • Doğum yeri
  Kayseri
 • Doğum tarihi
  28.02.1975
 • Mezun olduğu tıp fakültesi / tarih
  ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ / 2000-2005
 • Uzmanlık eğitimi
  Algoloji
 • Mesleki deneyim
  2005 – 2010 AİBÜ Anesteziyoloji – Algoloji
  2011 – halen Özel Çağsu Hastanesi - Algoloji
 • Üye olduğu dernekler
  TÜRK TABİPLER BİRLİĞİ- TARD – AĞRI DERNEĞİ
 • Tıbbi ilgi lanları
  Ozon tedavisi ile boyun ve bel fıtığında ameliyatsız tedavi seçeneği sunan Nebahat Bulut Türkiye’de bu uzmanlıkta olan 27 doktordan biridir.
 • Ulusal Yayınlar
  D1. N. Gülcü, Karaaslan, K., Yılmaz, F., Kocoglu, H., “Topikal Nikotinat Katkılı Etofenamat Kullanımasının Periferik Venöz Kanülasyon Başarısına Etkisi,” Türk Anest. Rean. Der. Dergisi, 36,4, 244-249 (2008).

  D2. Karaaslan, K., Yılmaz, F., N. Gülcü, Kocoglu, H., “FESS Olgularında Bilateral Sfenopalatin Ganglion Blokajının Postoperatif Ağrı, Bulantı-Kusma, Boğaz Ağrısı ve Laringospazm Üzerine Etkileri,” Anestezi Dergisi, (baskıda) (2008).

  D3. Karaaslan, K., Talay, F., N. Gülcü, Dağlar, B., Çolak, C., Gümüş, E., Koçoğlu. H., “Koroner Arter Baypas Sonrası Mekanik Ventilasyondan Ayırmada BIPAP ve SIMV+PEEP Yöntemlerinin Ventilasyon Parametreleri ile Pulmoner Fonksiyonlar ve Gaz Değişimi Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması,” G.K.D. Anestezi ve Yoğun Bakım Dergisi, 13, 118-124 (2008).

  D4. Karaaslan, K., Gümüş, E., N. Gülcü, Altunrende, B., “Dirençli Jeneralize Status Epilepticusun Propofol ile Tedavisi (Olgu Sunumu) ,” Düzce Tıp Fakültesi Dergisi, 3, 53-56, (2008).

  D5. Karaaslan, K., Gülcü, N., Yılmaz, F., Serin, E., Koçoğlu, H., “Nazal cerrahi Olgularında Deksmedetomidin ve Midazolam Kullanımının Koagülasyon Üzerine Etkileri,” Türk Anest.ve Rean. Der. Dergisi 36, 31-37 (2008).

  D6. N. Gülcü, Karaaslan, K., Yılmaz, F., Koçoğlu, H., Doğan, N., “Dirençli Küçük Oksipital Sinir Nevraljisi Tedavisinde Stellat Ganglion Blokajı,” İzzet Baysal Tıp Fakültesi Dergisi 2, 10-12 (2008).

  D7. N. Gülcü, Karaaslan, K., Koçoğlu, H., Gümüş, E., “A New Method For Epidural Catheter Fixation,” Ağrı, 19, 33-7 (2007).

  D8. N. Gülcü., “Epidural Kateter Kopmalarında Tanı ve Tedavi,” Uludağ Üniversitesi Tıp Dergisi 33, 29-32 (2007).

  D9. Uğur, F., Akın, A., Esmaoğlu, A., Doğru, K., Örs, S., Aydoğan, H., N. Gülcü, Boyacı, A., “Alt ve Üst Ekstremite Amputasyonlarının Fantom Ağrısı ve Fantom Ekstremite Hissi Yönünden Karşılaştırılması,” Ağrı, 19, 50-6 (2007).

  D10. Karaaslan, K., N. Gülcü, Koçoğlu, H., Gümüş, E., Ekerbiçer, H., “Beyin Omurilik Sıvısı Kimyasal Analiz Sonuçları ile Spinal Anestezinin Etkinliği Arasındaki İlişki,” Türkiye Klinikleri J. Anest. Reanim., 4, 116-120 (2006).

  D11. Karaaslan, K., Yılmaz, F., N. Gülcü, Gümüş, E., Koçoğlu, H., “Laparaskopik Kolesistektomide Timpanometrik Ölçümlerin Postoperatif Bulantı- Kusma ile İlişkisi,” Türk Anest. Rean. Der. Dergisi, 34, 255-261 (2006).

  D12. N. Gülcü, Madenoğlu, H., Doğru, K., Ketenci, İ., Uğur, F., Boyacı, A., “Spinal Anestezi Sonrası İşitme Kaybının İki Ayrı İşitme Testi ile Değerlendirilmesi,” Van Tıp Dergisi, 13, 121-125 (2006).

  D13. Uğur, F., N. Gülcü, Boyacı, A., “ Nazotrakeal Entübasyonda Oluşan Kaf Hasarı Basit Bir Alet ile Azaltılabilir mi? ,” Van Tıp Dergisi, 14, 61-63 (2007).

  D14. F Uğur, A Esmaoğlu, T Güneş, N Gülcü, A Boyacı. Sezaryen Seksiyo Operasyonlarında İntratekal Bupivakaine Fentanil veya Morfin Eklenmesinin Etkileri. İnönü Tıp Dergisi 14, 85-89 (2007).
 • Uluslararasi yayınlar
  A1.Apuhan T, Kocoglu H, Gulcu N. . “Comparison of lidocaine and levobupivacaine in transnasal fiberoptic laryngoscopy,” Am J Rhinol Allergy. May-Jun;26(3):e104-6, (2012)

  A2. Apuhan T, Yildirim YS, Gulcu N, Koçoglu H, Karagöz Y . “The effect of prilocaine or levobupivacaine infiltration on pain during nasal packing removal,” Otolaryngol Head Neck Surg. 145:418-21 (2011).

  A3. Bulut NG, Karaaslan K, Ozturan KE, Cakici H, Kocoglu H. “The effects of tourniquet on intraocular pressure during knee surgery,” Middle East J Anesthesiol. 21(1):93-8. (2011).

  A4. Gulcu-Bulut N, Gonca E, Kocoglu H, Bozdogan O, Karaaslan K. “Pretreatment with stellate ganglion blockade before ischemia reduces infarct size in rat hearts,” Saudi Med J., 31:148-52 (2010).

  A5. N. Gulcu, Gonca, E., Kocoglu, H., “A Lateral Percutaneous Technique for Stellate Ganglion Blockade in Rats,” Anesth. Analg., 108, 1701-4 (2009).

  A6. Karaaslan, K., N. Gülcü, Özturk, H., Sarpkaya, A., Çolak, C., Koçoğlu, H., “Two Different Doses of Caudal Neostigmine Co-administred with Levobupivacaine Produces Analgesia in Children,” Paediatr. Anaesth., 19, 487-493 (2009).

  A7. Kocoglu, H., Ozturk, H., Ozturk, H., Yilmaz, F., N. Gulcu., “Effect of Dexmedetomidine on Ischemia-Reperfusıon Injury in Rat Kidney: A Histopathologic Study,” Ren. Fail., 31, 70-4 (2009).

  A8. Karaaslan, K., Yılmaz, F., N. Gülcü, Sarpkaya, A., Çolak, C., Koçoğlu, H., “The effects of levobupivacaine and levobupivacaine plus magnesium infiltration on postoperative analgesia in tonsillectomy patients,” Int. J. Pediatr. Otorhinolaryngol., 72, 675-81 (2008).

  A9. Kocoglu, H., Karaaslan, K., Gonca, E., Bozdogan, O., N. Gulcu., “Preconditioning effects of dexmedetomidine on myocardial ischemia-reperfusion injury in rats,” Curr. Ther. Res., 69, 150-8 (2008).

  A10. Ugur, F., N. Gulcu, Boyaci, A., “Oral Ketamine for Pain Relief in a Child with Abdominal Malignancy,” Pain Med., 10, 120-1 (2009).

  A11. N. Gulcu, Karaaslan, K., Ozturan, K.E., Kocoglu, H., “Intravenous Paracetamol for Pain Relief in A Patient with Thromboangiitis Obliterans,” Acta. Anaesth. Scan., 51, 956-7 (2007).

  A12. Karaaslan, K., Yilmaz, F., N. Gulcu, Yigit, B., Kocoglu, H., “The Effect of Prilocaine Plus Meperidine versus Prilocaine Infiltration Alone on Pain Associated with Nasal Packing Removal,” Rhinology, 45, 321-4 (2007).

  A13. Karaaslan, K., Yılmaz, F., N. Gulcu, Colak, C., Sereflican, M., Kocoglu, H., “Comparison of Dexmedetomidine and Midazolam for Monitored Anesthesia Care in Endoscopic Nasal Surgery Both Combined with Tramadol PCA,” Curr. Ther. Res., 68, 69-81 (2007).

  A14. Ugur, F., N. Gulcu, Boyacı, A., “Celiac Plexus Block with The Long Stylet Needle Technique,” Adv. in Ther., 24, 296-301 (2007).

  A15. N. Gulcu, Karaaslan, K., Ugur, F., “Topical Etofenamat to Facilitate Venipuncture,” Ped. Emerg. Care, 23, 759 (2007).

  A16. Ugur, F., N. Gulcu, Boyaci, A., “Intrathecal Infusion Theraphy with Dexmedetomidine Supplemented Morphine in Cancer Pain,” Acta Anaesth. Scand., 51, 388 (2007).

  A17. N. Gulcu, Karaaslan, K., Kandirali, E., Kocoglu, H., “Detection of a Retained Epidural Catheter Fragment,” Reg. Anesth. Pain Med., 31, 589-590, (2006).

  A18. N. Gulcu, Karaaslan, K., Suslu, A.E., Kocoglu, H., “The Treatment of Postoperative Inspiratory Stridor with Intraoral Epinephrine,” Paediatr. Anaesth., 17, 297 (2007).

  A19. N. Gulcu, “Ephedrine in Treatment of Cardiac Arrest,” Resuscitation, 72, 164 (2007).

  A20. Ugur, F., N. Gulcu., “New Needle Holder Facilitates Percutaneous Fluoroscopy Guided Sacroiliac Puncture,” Acta Radiol., 47, 481-483 (2006).

  A21. Ugur, F., N. Gulcu, Gunes, I., Ozcan, N., “Skin Marking for Stellate Block with Fluoroscopic Guidance,” Reg. Anesth. Pain. Med., 31, 386-90 (2006).

  A22. Ugur, F., Esmaoglu, A., Akın, A., Ors, S., Aydogan, H., N. Gulcu, Boyacı. A., “Does spinal anesthesia decrease the incidence of phantom pain? ,” The Pain Clinic, 18, 187-93 (2006).

  A23. Akın, A., Esmaoglu, A., Tosun, Z., N. Gulcu, Aydogan, H., Boyaci. A., “Comparison of propofol with propofol-ketamine combination in pediatric patients undergoing auditory brainstem response testing,” Int. J. Pediatr. Otorhinolaryngol., 69, 1541-5 (2005).
 • Bildiriler
  B1. N. Gulcu, Karaaslan, K., Ozturk, H., Kocoglu, H., “The effects of gastric distention due to mask ventilation on intraocular pressure in paediatric patients,” 7th European Congress of Paediatric Anaesthesia, 166, Warsaw, 2009.

  B2. Sari, H., N. Gulcu, Bulut, S., Kocoglu, H., “The children’s drawings: a tool for understanding anxiety during the perioperative period,” 7th European Congress of Paediatric Anaesthesia, 168, Warsaw, 2009.

  B3. Karaaslan, K., N. Gulcu, Ozturk, H., Sarpkaya, A., Colak, C., Kocoglu, H., “Caudal Neostigmine with Levobupivacaine Produces A Dose-independent Analgesic Effect in Children,” XXVII. Annual Meeting of ESRA, 250, Genova/Italy, 2008.

  B4. N. Gülcü, Çakıcı, H., Karaaslan, K., Koçoğlu, H., Gümüş, E., “Postoperative Urinary Retention with Intrathecal Meperidine in Arthroscopic Knee Surgery,” VI. European Congress Orthopaedic Anaesthesia and Pain, Istanbul, 2007.

  B5. N. Gülcü, Karaaslan, K., Özturan, K.E., Çakıcı, H., Kocoglu, H., “The Effects of Tourniquet on Intraocular Pressure During Knee Surgery,” VI. European Congress Orthopaedic Anaesthesia and Pain, Istanbul, 2007.

  B6. Karaaslan, K., Talay, F., N. Gülcü, Dağlar, B., Çolak, C., Gümüş, E., Koçoğlu, H., “Comparison of BIPAP and SIMV Methods of Weaning Patients from Mechanic Ventilation after Cardiopulmonary Bypass,” 16. International Intensive Care Symposium, Lütfi Kırdar Convention and Exhibition Center, İstanbul, 2007.

  B7. N. Gulcu, Karaaslan, K., Kocoglu, H., Gumus, E., “A New Method for Epidural Catheter Fixation,” The 5th Congress of the European Federation of IASP (EFIC), Eur J Pain 2006, Vol 10, S146, 554, Istanbul, 2006.

  B8. Ugur, F., N. Gulcu, Boyaci, A., “Celiac Plexus Block with The Long Stylet Needle Technique,” The 5th Congress of the European Federation of IASP (EFIC), Eur J Pain 2006, Vol 10, S204, 785, Istanbul, 2006.

  B9. Tercan, E., Kosemen, I., N. Gulcu, Arık, T., Boyacı. A., “Endotracheal intubation with and without muscle relaxant usage after anesthesia induction with sevoflurane in two different fresh gas flows in children,” 6th European Congress of Paediatric Anaesthesia, 131, Cologne/ Germany, 2005.

  B10. Esmaoglu, A., Akin, A., N. Gulcu, “Granulocyte-colony stimulating factor in the treatment of colchicine poisining: a case report,” 15th International Intensive Care Symposium, 149, Istanbul, Turkey, 2005.

  B11. Akin, A., Ugur, F., Esmaoglu, A., N. Gulcu, A. Boyacı., “Comparison of ketamine/propofol versus ketamine/midazolam as sedation for therapeutic and diagnostic procedures in children,” Eur J Anaesth Vol 21, 149, Lisbon/ Portugal, 2004.

  B12. Uğur, F., N. Gülcü., “A new technique of needle through needle procedure in celiac plexus block,” The 2nd World Congress of World Institute of Pain, 365, Istanbul, 2001.

  B13. Uğur, F., N. Gülcü, Boyacı, A., “A different evaluation method for the placement of epidural catheters in epidural space,” The 2nd World Congress of World Institute of Pain , 405, Istanbul, 2001.
DOKTORLARIMIZ
Doktor ara:
  Tel: 0374 215 84 84
  Adres: Sağlık Mahallesi Dodurga Caddesi No:62 BOLU
  © 2014 Özel Çağsu Hastanesi Tum Hakları Saklıdır.