Fahrettin Çaça

 • Birim
  Acil Servis - Acil Polikliniği
 • Doğum yeri
  Erzurum
 • Doğum tarihi
  31.05.1969
 • Mezun olduğu tıp fakültesi / tarih
  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • Üye olduğu dernekler
  Türk Tabipler Odası
Doktor ara: