MUHANNE BEREKETOĞLU

  • Birim
    Anesteziyoloji ve Reanimasyon
  • Doğum yeri
    ANTAKYA
  • Doğum tarihi
    12.10.1977
  • Mezun olduğu tıp fakültesi / tarih
    KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2004
  • Uzmanlık eğitimi
    ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON
  • Mesleki deneyim
    DR LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ 2009- 2013
    KOCAELİ KANDIRA DEVLET HASTANESİ 2013- 2015
    KOCAELİ VM MEDİCAL PARK HASTANESİ 2015-2017

  • Üye olduğu dernekler
    TABİP ODASI
    TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASON DERNEĞİ
    TÜRK YOĞUN BAKIM DERNEĞİ
    REJYONEL ANESTEZİ DERNEĞİ