OĞUZHAN KÜÇÜKTÜVEK

 • Birim
  Acil Servis - Acil Polikliniği
 • Doğum yeri
  AFYON
 • Doğum tarihi
  17.03.1985
 • Mezun olduğu tıp fakültesi / tarih
  SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
 • Üye olduğu dernekler
  TÜRK TABİPLER BİRLİĞİ
Doktor ara: