TANJU UCA

 • Birim
  Ortopedi ve Travmatoloji
 • Doğum yeri
  Adana
 • Doğum tarihi
  30.04.1962
 • Mezun olduğu tıp fakültesi / tarih
  Ankara Tıp Fakültesi / 1986
 • Uzmanlık eğitimi
  Ankara Dışkapı Hastanesi / 1988 - 1992
 • Mesleki deneyim
  1986 – 1992 Dışkapı Eğitim Hastanesi
  1992 – 2008 Bolu Devlet Hastanesi
  2008 – 2014 Özel Çağsu Hastanesi
 • Üye olduğu dernekler
  Bolu Tabip Odası