TAHİR ATUN

 • Birim
  Genel Cerrahi
 • Doğum yeri
  SİİRT
 • Doğum tarihi
  10.03.1973
 • Mezun olduğu tıp fakültesi / tarih
  İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
 • Uzmanlık eğitimi
  ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
 • Mesleki deneyim
  SAMSUN VEZİRKÖPRÜ DEVLET HASTANESİ 2010-2012
  ÖZEL SİİRT HAYAT HASTANESİ 2012-2014
  SAMSUN ATASAM HASTANESİ 2014-2015
  MEDİKAL PARK BATMAN2015-2016
  ÖZEL ÇAĞSU HASTANESİ
 • Üye olduğu dernekler
  TÜRK TABİPLER ODASI
  TÜRK CERRAHİ DERNEĞİ
  ENDESKOPİK LAPAROSKOPİK CERRAHİ DERNEĞİ
  METABOLİK CERRAHİ DERNEĞİ
  BARİATRİK OBEZİTE DERNEĞİ
 • Tıbbi ilgi lanları
  Bulunduğum kurumlarda bir çok ilk ameliyatları gerçekleştirdim. Ülkemizde ilçe devlet hastanelerinde ilk SİLS kolesistektomi, ilk SİLS apendektomi, ilk NİSSEN Fundoplikasyon vb. ileri kapalı ameliyatlar. Ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış bilimsel makalelerim mevcuttur. Mesleki ilgi alanlarım arasında ileri laporoskopil cerrahi, onkoloji cerrahi, varis cerrahisi, meme cerrahisi, endokrin cerrahisi yer alır. İleri laparoskopik (Minimal invaziv) cerrahide yeterli deneyim ve tecrübeye sahibim.( Tek İnsizyondan Laparoskopik Cerrahi (SİLS), Laparoskopikreflü ve fıtık cerrahisi, Endoskopik Stent Uygulama, Perkütan Endoskopik Gastrostomi, intra Gastrik balon, Obesite Cerrahisi (sleeve Gastrektomi, minigastrik bypass). Yapmış olduğum ameliyatların çoğu; bölhede ilk kez gerçekleştirilmiş olması nedeniyleyerel ve ulusal basında yer almıştır.
 • Ulusal Yayınlar
  Tek insizyondan laparoskopik kolesistektomi: Mehmet Mihmanlı, Tahir Atun, Uygar Demir, Ece Dilege, Cemal Kaya, Özgür Bostancı, Önder Karabay , Mustafa Arısoy, Şener Okul, Gürhan Işıl
  Tiroid Kist Hidatiği Olgu Sunumu: Tahir Atun, Cemal Kaya, Uygar Demir, Özgür Bostancı, Banu Yılmaz Özgüven, Mehmet Mihmanlı
  XIV.Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi 24 2013
  Pilonidal Sinus Cerrahi Tedavisnde 'Lay Open' ve 'Primer Kapama' Yöntemlerinin Uzun Dönem Sonuçları: Prospektif-Randemize Kilinik Çalışma : Tahir Atun, Mehmet Mihmanlı, Uygar Demir, Gürhan Demir, Gürhan Işıl, Pınar Yazıcı, Cemal Kaya, Özgür Bostancı, Ece Diliğe, Emre Bozdağ, Sinan Ömeroğlu, Emre Bozkurt
  Nüks Pilonidal Hastalık Tedavisinde Lay Open Ameliyatı: Tahir Atun, Mehmet Mihmanlı, Uygar Demir, Gürhan Işıl, Cemal Kaya, Özgür Bostancı, Pınar Yazıcı, Ece Dilege, Emre Bozdağ, Sinan Ömeroğlu, Emre Bozkurt
  Mezenterik Yerleşimli İntestinal Duplikasyon Kisti: Tahir Atun, Uygar Demir, Cemal Kaya, Özgür Bostancı, Banu Yılmaz Özgüven, Mehmet Mihmanlı
  Gastrointestinal Sistem Fitobezoarları: Tahir Atun, Cemal Kaya, Uygar Demir, Özgür Bostancı, Mustafa Arısoy, Şener Okul, Gürhan Işıl, Mehmet Mihmanlı