METİN KAYA ALPSOY

 • Birim
  Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
 • Doğum yeri
  Erzurum
 • Doğum tarihi
  07.03.1955
 • Mezun olduğu tıp fakültesi / tarih
  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • Uzmanlık eğitimi
  Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
 • Mesleki deneyim
  Hükümet Tabibi (2 yıl)
  D.Ü. Tıp Fakültesi FTR ABD (3 yıl)
  SİVAS ASKERİ HASTANESİ FTR (1 yıl)
  BOLU FİZİK TEDAVİ ve REHABİLİTASYON
 • Üye olduğu dernekler
  Bolu Tabipler Odası
  FTR Derneği
  Osteoporoz Derneği
Doktor ara: