Görevlerimiz

 • HKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonu sağlamak,
 • Bölüm hedeflerine yönelik, bölüm tarafından yapılan analiz sonuçlarını değerlendirmek,
 • Öz değerlendirmeleri yönetmek,
 • Hasta ve çalışan anket sonuçlarını değerlendirmek,
 • Hizmet sunumuna yönelik istatistiki bilgileri değerlendirmek,
 • HKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılmak,
 • Dokümantasyonun geliştilmesini, güncelleştirilmesini ve sürdürülmesini sağlamak,
 • Yazılı düzenlemelerin revizyonunu takip etmek,
 • Web sitesinin güncellenmesi ve geliştirilmesi çalışmalarını yürütmek,
 • İstatistik ve Halkla İlişkiler Birimlerinin aracılığıyla toplanan verilerin bir kısmının analizi ve bu birimlerin yaptığı çalışmaları desteklemek,
 • Hastanenin Bilişim alt yapısının geliştirilmesi çalışmalarında aktif katılım sağlamak,
 • Hastane tanıtım faaliyetlerinde, koordinasyon ve ekibin hazırladığı sunularla destek vermek,
 • İç tetkik çalışmalarına tam kadro katılımı sağlamak