Kadir Tunç Baş Ağrısı İle İlgili Açıklama Yaptı

16.12.2016

Özel Çağsu Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Kadir Tunç birçok kişinin ortak şikayeti olan baş ağrıları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Tunç, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; “Gerek acil servis, gerekse normal polikliniklere başvuran hastalar arasında en önce gelen yakınma baş ağrısıdır. Toplumda görülme oranı % 90’dır. Büyük bir oranda iş gücü kaybına sebep olur. Baş ağrısının birçok nedeni vardır. Bazen ciddi hastalıkların ( beyin kanaması, beyin tümörü, menenjit gibi ) başlangıç belirtisi olarak ortaya çıkabilir. Bu yüzden baş ağrısı ile gelen bir hastada doğru tanı ve tedavinin önemi büyüktür. Yanlış tanı ve tedavi ile zaman kaybedilerek geri dönüşü olmayan, yaşamı tehdit eden nörolojik tabloların ortaya çıkmasına neden olunabilir.

Hastaya sorulacak sorularla baş ağrısının niteliği saptanabilir.

-Başlangıç şekli( ani,  kronik, şiddetli )

-Ağrının şiddeti

-Ağrının süresi

-Ağrının lokalizasyonu ( tek taraflı, başın tümünü kapsayan, enseden başa vuran, yüze yayılan)

-Baş ağrısının özelliği ( zonklayıcı, bıçak saplanır gibi, şimşek çakar gibi )

-Ağrı ile beraberindeki belirtiler ( bulantı ve kusma, görme bozukluğu, ışıktan ve sesten rahatsızlık duyma)

-Uyarıcı ve tetikleyici faktörler ( stres, açlık, uykusuzluk, cinsel temas)

-İlaçlara alınan cevap

Migren, Baş Ağrısı

Çoğu kez tek taraflı, şiddetli, zonklayıcı, bulantı-kusma, ışıktan ve gürültüden rahatsız olma gibi belirtilerin eşlik ettiği baş ağrısıdır. Migren görülme oranı kadınlarda% 18, erkeklerde % 6’dır. 25-55 yaşları arasında sıktır. Migrende genetik bir yatkınlık vardır.

Çocuklarda migren nadir değildir.10 yaşındaki çocukların % 5’inde migren vardır. Bu çocukların çoğunda periyodik kusma ve vertigo, tekrarlayıcı karın ağrısı, göz kapağında düşme olabilir. Kadınlarda menstrüel migren terimi adetin 1-2 inci günlerinde olan migren ataklarında kullanılmaktadır.

Migren auralı ve aurasız olmak üzere 2 şekilde başlar. Yani, ağrı başlamadan önce bazı belirtilerin ortaya çıkmasına auralı migren diyoruz. Auralı migrende gözlerde ışık çakmaları, geçici görme kaybı zikzak çizen çizgiler, kol ve bacaklarda uyuşmalar olabilir.

Migren baş ağrısında bazı tetikleyici faktörler vardır. Bunları şu şekilde özetleyebiliriz:

-Stres, sıkıntı

-Uykusuzluk

-Açlık

-Bazı gıdalar ve ilaçlar ( peynir, çikolata, alkol, nitratlar)

Migrende Tanı

Tanı genellikle hikaye, nörolojik muayene, aile öyküsünün olması ile konur.

Beyin BT ve beyin MR kafa içi yer kaplayan bir hastalığın ayırımında önemlidir.

Migrende Tedavi

1: Ağrı kesiciler, bulantı ilaçları, sakinleştirici ve antidepresan ilaçlar

2: Tetikleyici faktörlerin saptanması ( uyku bozukluğu, peynir, çikolata, alkol)

3: Akut ataklarda sessiz ve karanlık odada istirahat

Küme Baş Ağrısı

Genellikle göz üzerinde veya çevresinde, tek taraflı, şiddetli ve yüzün üst kısmını tutan baş ağrısıdır. Mevsimsel ( sonbahar-ilkbahar) karakter gösterir. 20-45 dk sürer, bulantı ile beraber olabilir. Göz kapağında şişme, düşme, gözde yaşarma olabilir. Erkeklerde sık görülür. Alkol ve içki atakları tetikleyebilir. Tedavide ilaçların yanı sıra oksijen verilmesi baş ağrısı ataklarını sonlandırır.

Gerilim Baş Ağrısı

Yüz kasları ve kafa derisinin iskemisine yol açan kas gerilimine bağlıdır. Baş ağrısı basınç hissi tarzındadır. Moral bozukluğu, aşırı uykusuzluk, diş gıcırdatma olabilir. Ağrı sıklıkla 1-2 saatte sonlanır. Nörolojik muayene normaldir. Tedavide düzenli fiziksel aktivite ve gevşeme egzersizleri, ağrı kesici ve kas gevşeticiler, aspirin, antidepresan ilaçlar uygulanır. Ancak hastalık hayat boyu sürebilir.

Beyin –Damar Hastalıkları ve Kafa İçi Nedenlere Bağlı Baş Ağrıları

-İnmeli ( felçli ) hastaların % 30 unda baş ağrısı vardır. Bunların % 50’sinde beyin kanaması % 26‘sında damar tıkanması görülür. Tek taraflı baş ağrısı kanama veya tıkanma ile aynı taraftadır.

-Beyin Anevrizmaları (Damar Genişlemeleri) : %30 vakada başlangıç ani ve ciddidir. Gök gürlemesi baş ağrısı olur. Ense ağrısı, bulantı ve kusma, bayılma, görme bozukluğu olabilir.

-Psödotümör Serebri ( Artmış Kafa İçi Basıncına Bağlı Baş Ağrısı ) : Sıklıkla doğurganlık çağındaki kadınlarda görülen beynin ödemiyle beraber olan bir baş ağrısıdır. Menstrüel düzensizlikleri olan kadınlarda görülür.

-Menenjit ( Beyin Zarlarının İltihabına Bağlı Baş Ağrıları )

-Beyin Tümörleri

-Lomber Ponksiyon Sonrası Baş Ağrısı ( Beyin Omurilik Sıvısının Tetkik Amacıyla Alınması )

-Kafa Travması Sonucu Oluşan Baş Ağrıları

-Trigeminal Nevralji: Trigeminal sinirin ödemi sonucunda oluşan yüzde ani, şiddetli ve tek taraflı şimşek çakar tarzında ağrılar olur.

Diğer Nedenlere Bağlı Baş Ağrıları

-Sinüzitte görülen baş ağrıları

-Enfeksiyonlarda görülen baş ağrıları ( menenjit, ansefalit )

-Obstrüktif akciğer hastalıklarındaki öksürük baş ağrısı

-Hipoglisemi ( kan şekeri düşmesi ) baş ağrısı

-Menopoz ve cinsel aktivite sırasındaki baş ağrısı

-Dondurma baş ağrısı ( alın ve gözlerin üzerinde oluşan baş ağrısı)

-Madde kullanıma bağlı baş ağrısı

-Aşırı ağrı kesici ilaçların kötü kullanımına bağlı baş ağrıları, kronik günlük baş ağrısı, en büyük baş ağrısıdır.

Doktor ara: