Pazartesi - Cuma 09:00 - 17:00 0(374) 215 84 84info@cagsu.com
E-Randevu
Online Randevu
E-Sonuç
Online Sonuçlar
E-Danışma
Online Danışma Hattı

Prof.Dr.Ali Haydar Parlak

Dermatoloji (Cildiye)
Anasayfa > Doktorlarımız > Prof.Dr.Ali Haydar Parlak
Prof.Dr.Ali Haydar Parlak

Prof.Dr.Ali Haydar Parlak

 • Bölüm
  Dermatoloji
 • Doğum yeri
  İSTANBUL
 • Mezuniyet
  İstanbul Üniversitesi Cerrah Paşa Tıp Fakültesi
 • Uzmanlık
  CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERMATOLOJİ ANA BİLİM DALI
 • İş deneyimi
  Dr. Arş. Gör.Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji AD 1989–1993
  Uz. Dr. İzzet Baysal Bolu Devlet Hastanesi 1993–2000
  Yrd. Doç. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Düzce Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı 2000–2003
  Yrd. Doç. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İzzet Baysal Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı 2003-2007
  Doç Dr. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İzzet Baysal Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı 2007-2014
  Prof. Dr. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İzzet Baysal Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı 2014-

  Yurtdışı Deneyimi:
  Yale University, Department Dermatology, Section of Dermatopathology: 2010
 • Dernekler
  - Türk Dermatoloji Derneği
  - European Academy of Dermatology and Venerology
  - İstanbul Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği
  - Ankara Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği
  - Türkiye Dermatoveneroloji Derneği
 • Ulusal Yayınlar
  Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:
  1. Şereflican B, Parlak AH. Clinical, Demographical Features, Accompanying Diseases and Neutrophil to Lymphocyte Ratio-Platelet to Lymphocyte Ratio in Patients with Bullous Pemphigoid in Bolu. Cumhuriyet Medical Journal 2019; 41 (1), 88-93.
  2. Karapınar T, Parlak AH, Şereflican B, Yılmaz F. Periungual Squamous Cell Carcinoma Mimicking Subungual Verruca Vulgaris J Turk Acad Dermatol 2018; 12(1): 18121c2.
  3. Şereflican B, Kurt OK, Şereflican M, Geyik A, Göksügür N, Parlak AH. Obstruktif Uyku Apne Sendromlu Olgularda Dermatolojik Hastalıklar. Abant Med J. 2016Y4; 5(1): 57-63.
  4. Parlak AH. Paterji testi. Güncel Dermatoloji Dergisi 2 (1), 32-33
  5. Parlak AH, Tuman BA. Dermatitis Herpetiformis ve Beslenme. Turkiye Klinikleri J Cosm Dermatol-Special Topics 2014;7(2):45-8
  6. Polat M, Kaya H, Parlak AH. Hızma ile ilişkili piyojenik granülom benzeri burun papülü. Turk J Dermatol 2014;3: 161-3 • DOI: 10.4274/tdd.1346
  7. Parlak AH. Kaya H. Tıraş İçin Kullanılan Kozmetikler. Turkiye Klinikleri J Cosm Dermatol-Special Topics 2014;7(1):43-50
  8. Serdaroglu S. Parlak AH. Engin B. Bahçetepe N. Keskin S, Altanova M, Küçüktaş M, İbrahimbaş Y, Kılıç B, Özbostancı B, Şenoçak M, Tüzün Y. The Prevalence of Psoriasis and Vitiligo in a Rural Area in Turkey, J Turk Acad Dermatol 2012;6(1):1261
  9. Polat M, Kaya H, Parlak AH. Veziküler pitiriyazis rozea. Dermatoz 2012;3(2):52-54.
  10. Polat M, Örs İ, Parlak AH. Sağlıklı Çocukta Herpes Zoster. Dermatoz 2011;2(1):241-242
  11. Parlak AH. Kenelerden Bulaşan Hastalıklarda Koruyucu Hekimlik Turkiye Klinikleri J Dermatol-Special Topics 2010;3(2):34-9
  12. Polat M. Parlak AH. Bartonella Enfeksiyonları Turkiye Klinikleri J Dermatol-Special Topics 2010;3(3):56-64
  13. Polat M, Parlak AH, Serin E, Ekşioğlu M. Humoral Immune Response in Behçet’s Disease: Cross Sectional Study. J Turk Acad Dermatol 2010; 4 (4): 04401a
  14. Polat M, Parlak AH, Şereflican B. Dermatoloji Kliniğinde Görülen Alopesi Areatalı Hastaların Klinik Ve Epidemiyolojik Özellikleri. Göztepe Tıp Dergisi 2010;25(2):86-90
  15. Polat M, Şereflican B, Parlak AH. Çoklu Otoimmün Hastalık. Turkiye Klinikleri J Dermatol 2009;19(3):176-178.
  16. Polat M, Kılıç B, Parlak AH, Boran Ç, Bozkürk M. Eruptif vellus kıl kisti: Olgu sunumu. AİBÜ İzzet Baysal Tıp Dergisi. 2006-2007
  17. Polat M, Parlak AH, Kılıç B, Boran Ç. Hiperkeratozis lentikülaris Perstans (flegel hastalığı): Bir olgu sunumu. Lepra mecmuası 2008;1-2:31-35
  18. Polat M, Şereflican M, Parlak AH. Geçici Dövme sonrası gelişen keloid benzeri oluşum. Dermatose 2008;1:42-44
  19. Koçoğlu E, Göksügür N, Karabay O, Özbostancı B, İnce N, Parlak AH. Huzurevi sakinlerinde dermatofit infeksiyonlar Türk Mikrobiyol Cem Derg 2007; 37: 209-212
  20. Aydemir E. Yılmaz E. Parlak AH. Gebelikte görülen deri değişiklikleri. Klinik gelişim gebelik özel sayısı 2008; 143-152.
  21. Parlak AH. Gebeliğe Özel Dermatozlar. TÜRKDERM. 2007;41:ek1:1-7.
  22. Parlak AH, Özbostancı B. Tırnağın Pigmenter Bozuklukları. Turkiye Klinikleri J Int Med Sci 2007, 3(30):25-32
  23. D18. Serin D, Parlak AH, Alagöz G, Tırak E. Vitiligolu hastalarda göz bulguları. MN Oftalmoloji 2007; 14:181-183
  24. Serin D, Parlak AH, Alagöz G, Boran Ç, Kükner Ş. Lipoid proteinozisli dört olguda göz tutulumu. MN Oftalmoloji 2006;13: 335–339.
  25. Köybaşı S. Parlak AH. Tekrarlayıcı Aftöz Stomatit .Turkiye Klinikleri J Med Sci 2006,26:319-9.
  26. Selam BF, Parlak AH, Karataş G. Gebeliğe Özel Dermatozlar. A.İ.B.Ü. İzzet Baysal Tıp Fakültesi Dergisi. 2005;2:93-8.
  27. Kanat M, Goksugur N, Parlak AH. A Case of Methimazole Induced Leukocytoclastic Vasculitis. Turkish Journal of Endocrinology and Metabolism. 2005;4:125-127
  28. Parlak AH, Selam B, Alper M, Kavak A, Aydoğan İ. Doğum sonrası ikinci ayda gelişen bir PUPPP olgusu. Etiyolojik faktörler açısından kısa bir derleme. MN Klinik bilimler&doktor,2005,11, özel 6, s:773-776.
  29. Şahin Ö, Karabay O, Parlak AH, Tamer A, “İndometazinle tedavi edilebilen erişkin Still hastalığı olgusu ve tedavi yaklaşımlarının literatür ışığında değerlendirilmesi”, Romatoloji ve Tıbbi Rehabilitasyon Dergisi, 16, 64–69 (2005) .
  30. Parlak AH, Tüzün Y, “Gingiva hastalıkları”, Dermatose, 2,98-107 (2004).
  31. Aydoğan İ, Parlak AH, Alper M, Aksoy KA, “HIV Seronegatif Bir Olguda Gelişen Basiller Anjiomatozis”, TÜRKDERM, 38, 71-74 (2004).
  32. Parlak AH, Kavak A, Alper M, Tunç M, “Behçet hastalığına eşlik eden Sweet sendromu olgusu mu?”, TÜRKDERM, 37, 54–57 (2003).
  33. Parlak AH, Şahin İ, Kavak A, Öksüz Ş, Öztürk E, Kaya D, “Bakteri nedenli deri infeksiyonlarından izole edilen Milkro-organizmalar ve antibiyotik duyarlılıklarının değerlendirilmesi”, İnfeksiyon Dergisi (Turkish Journal of İnfection), 17, 453-457 (2003).
  34. Kavak A, Parlak AH, “Asitretine bağlı paronişial granülom”, Türkiye Klinikleri Dermatoloji Dergis,13, 108-110 (2003).
  35. Yavuz Ö, Kavak A, Parlak AH, Anul H, Aydoğan İ, “Psoriasisde prolaktinin rolü”, TÜRKDERM, 36, 263–267 (2002).
  36. Parlak AH, Kavak A, Alper M, Özyürek H, Kocabay K, “Akut infantil hemorajik ödem: Bir vaka takdimi”, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 45, 326-329 (2002).
  37. Özyürek H, Parlak AH, Tunç M, Anul H, Kocabay K, “Selektif IgA eksikliğinin eşlik ettiği kronik mukokutanöz kandidiazis”, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 45, 333-336 (2002).
  38. Kavak A, Parlak AH, Akman RY, Yeşildal N, Anul H, Aydoğan İ, Çiçekçi B, Kaya D, “Cinsel yolla bulaşan hastalıklarda hepatit B, C ve HIV enfeksiyonları açısından bir değerlendirme”, TÜRKDERM, 36, 272–275 (2002).
  39. Yavuz T, Parlak AH, Şimşek E, Öztürk CE, Kocabay K, “Tırnak yeme alışkanlığı ve oto-inokülasyona bağlı multipl herpetik paronişi”, Yeni Tıp Dergisi, 19, 280-282 (2002).
  40. Parlak AH, "Akut infantil hemorajik ödem ülkemizde daha sık görülen bir hastalık mıdır?” TÜRKDERM, 36, 74–75, (2002).
  41. Kavak A, Parlak AH, Aydoğan İ, Anul H, Yeşildal N, “Düzce ve Bolu’da 13-19 yaş grubu gençlerde deri hastalıkları - retrospektif bir ön çalışma”, TÜRKDERM, 35, 194-198 (2001).
  42. Parlak AH, Parlak N, “Bolu’da 1993-1994 yılları arasında uyuzun durumu”, TÜRKDERM, 29, 101-104 (1995).
  43. Özçelik S, Parlak AH, Öztürkcan S, Aydemir EH, “Akne vulgaris tedavisinde yerel ketokonazol”, Deri Hastalıkları ve Frengi Arşivi (TÜRKDERM, 26, 83-84 (1992).
 • Uluslararasi yayınlar
  A) Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan eserler:

  1. Sereflican B, Tuman T., Tuman BA,Parlak AH. Type D personality, anxiety sensitivity, social anxiety, and disability in patients with acne: a cross-sectional controlled study POSTEPY DERMATOLOGII I ALERGOLOGII 2019;36(1): 51-57
  2. Sereflican B, Ozden HK, Goksugur N, Boran C, Parlak AH. Levofloxacin-induced generalized bullous fixed drug eruption. Derm Sinica 2016; 34: 164-5.
  3. Sereflican B, Goksugur N, Bugdayci G, Polat M, Parlak AH. Serum Visfatin, Adiponectin, and Tumor Necrosis Factor Alpha (TNF-α) Levels in Patients with Psoriasis and their Correlation with Disease Severity. Acta Dermatovenerol Croat. 2016;24(1):13-9.
  4. Sereflican B, Tuman B, Boran C, Goksugur N, Parlak AH, Polat M. Facial pigmentation with demodex Mite; a mere coincidence or an association? Dermatol Online J. 2016; 22(9):18
  5. Parlak AH. Paterji testi (Pathergy test) Turkderm 2014;48(3):116 – 120 doi: 10.4274/turkderm.36539
  6. Ramadan B, Tonuk SB, Parlak AH, et al. Subclinical Entheseal Findings are Related with Nail Involvement and High Body Mass Index in the Patients with Psoriasis without Arthritis. CLINICAL AND EXPERIMENTAL RHEUMATOLOGY 2014;32(4)sp83:52-S52 Meeting Abstract: P-164
  7. Kilic B, Dogan U, Parlak AH, Goksugur N, Polat M, Serin D, Ozmen S. Ocular findings in patients with psoriasis. Int J Dermatol. 2013 May;52(5):554-9.
  8. Serin D, Buttanri IB, Parlak AH, Boran C, Tirak E.Impression cytology of the ocular surface and tear function in patients with periocular vitiligo. Eur J Ophthalmol 2012;22:734-8.
  9. Polat M, Tug E, Atasoy Hİ, Parlak AH. Hemifasiyal Atrofili Harlequin Sendromlu Bir Olgu. Türkderm 2012;46:50-2.
  10. Polat M, Kaya H, Güven M, Gürel K, Parlak AH. Mitral Kapak Yetmezliği İle Birliktelik Gösteren Piezojenik Pedal Papül Olgusu. Türkderm 2012; 46 (3):167-69.
  11. Mahmoudi H, Tug E, Parlak AH, Atasoy HI, Ludwig M, Polat M, Pasternack SM, Betz RCIdentification of an Alu-mediated 12.2-kb deletion of the complete LPAR6 (P2RY5) gene in a Turkish family with hypotrichosis and woolly hair. Exp Dermatol 2012 Jun;21(6):469-71.
  12. Yıldırım Y, Polat M, Serin E, Parlak AH. Kronik Plak Tip Psoriasiste Serum Resistin, TNF-Α ve IL-6 Seviyeleri - Serum TNF-Α, IL-6 and Resistin Levels in Chronic Plaque Psoriasis. Türkderm 2012; 46(3): 138-142.
  13. Polat M, Parlak AH, Örs İ, Sırmatel F. Erythema Nodosum and Sweet’s Syndome in Patients with Glandular Tularemia. Int J Dermatol 2011;50(7):866-69.
  14. Ibrahimbas Y, Polat M, Serin E, Parlak AH. Cellular Immune Response in Patients with Chronic Plaque Type Psoriasis: Evaluation of Serum Neopterin, Procalcitonin, Anti-Streptolysin O and C Reactive Protein Levels. J Clin Exp Dermatol Res 2010;1:107.
  15. Süslü AE, Polat M, Köybaşi S, Biçer YO, Funda YO, Parlak AH. Inner ear involvement in Behçet's disease. Auris Nasus Larynx. 2010 Jun;37(3):286-90. Epub 2009 Oct 27.
  16. Polat M, Parlak AH, Hasdemir O, Boran Ç. Basal Cell Carcinoma In Bacillus Calmette Guerin Scar. Int J Dermatol 2009 May;48(5): 542-43.
  17. Kaya AD, Parlak AH, Ozturk CE, Behcet M. Seroprevalence of Borrelia burgdorferi infection among forestry workers and farmers in Duzce, north-western Turkey. New Microbiol. 2008;31:203-9.
  18. Polat M, Göksügür N, Parlak AH, Tahtacı Y, İbrahimbaş Y, Kılıç B, Şereflican B. Bolu Yöresinde Pediatrik Yaş Grubunda Görülen Deri Hastalıkları. TURKDERM 2008; 42: 22 – 25
  19. Kavak A, Yeşildal N, Parlak AH, Gökdemir G, Aydoğan I, Anul H, Baykal C. Alopecia areata in Turkey: demographic and clinical features. 2008 Aug;22(8):977-81
  20. Kavak A, Parlak AH, Yesildal N, Aydogan I, Anul H. Preliminary study among truck drivers in Turkey: effects of ultraviolet light on some skin entities. J Dermatol. 2008;35: 146-50.
  21. Boran C, Parlak AH, Erkol H. Collision tumour of trichofolliculoma and basal cell carcinoma. Australas J Dermatol. 2007;48:127-9.
  22. Metin A, Parlak AH, Semerciöz A, Boran C. Giant condylomata accuminata of scrotum representing as carcinoma (a case report). Int Urol Nephrol. 2006;38:659-61.
  23. Parlak AH, Koybasi S, Yavuz T, Yesildal N, Anul H, Aydogan I, Cetinkaya R, Kavak A. Prevalence of oral lesions in 13- to 16-year-old students in Duzce, Turkey. Oral Dis. 2006;12:553-8.
  24. Sengul N, Parlak AH, Oruk S, Boran C. Nevoid hyperkeratosis of the nipple and areola: a diagnosis of exclusion. Breast J. 2006;12:383-4.
  25. Kavak A, Parlak AH, Aydogan I, Alper M. Hyperkeratosis of the nipple and areola in a patient with chronic mucocutaneous candidiasis. J Dermatol. 2006;33:510-1.
  26. Koybasi S, Parlak AH, Serin E, Yilmaz F, Serin D. Recurrent aphthous stomatitis: investigation of possible etiologic factors. Am J Otolaryngol. 2006;27:229-32.
  27. Cetinkaya R, Kavak A, Parlak AH, Tuzuner T, Arbak PM, Alper M. Can sarcoidosis cause autoamputation of a finger phalanx? J Hand Surg [Br]. 2006;31:413-5.Epub 2006 May 9.
  28. Parlak AH, Goksugur N, Karabay O. A case of melanonychia due to Candida albicans. Clin Exp Dermatol. 2006 ;31:398-400. Review.
  29. Tuzuner T, Kavak A, Parlak AH, Ustundag N. Subungual osteochondroma: a diagnostic dilemma. J Am Podiatr Med Assoc. 2006;96:154-7.
  30. Goksugur N, Parlak AH. Itchy and painful ulceration on the penis. Am Fam Physician. 2006 1;73:133-4.
  31. Kavak A, Parlak AH, Çetinkaya R, Tüzüner T. Bullous pemphigoid on an incision scar of total knee prosthesis. Indian J Dermatol 2006;51:70-72
  32. Parlak AH, Koybasi S, Boran C, Ibrahimbas Y, “Lipoid proteinosis: an unusual presentation with verruca vulgaris”, J Dermatol, 32, 751-755 (2005).
  33. Serin D, Parlak AH, Alagoz G, Boran C, Goksugur N, “Eyelid involvement in acanthosis nigricans: The importance of systemic screening”, Ophthal Plast Reconstr Surg, 21, 403-404 (2005).
  34. Tuzuner T, Parlak AH, Kavak A, Alper M, “A neglected case of macrodystrophia lipomatosa of the foot in an elderly man,” J Am Podiatr Med Assoc, 95, 486-490 (2005).
  35. Sahin I, Kaya D, Parlak AH, Oksuz S, Behcet M, “Dermatophytoses in forestry workers and farmers”, Mycoses, 48, 260-264 (2005).
  36. Aydogan I, Kavak A, Parlak AH, Alper M, Annakkaya AN, Erbas M, “Persistent serpentine supravenous hyperpigmented eruption associated with docetaxel,” J Eur Acad Dermatol Venereol, 19, 345-347 (2005).
  37. Parlak AH, Boran C, Topcuoglu MA, “Pityrosporum folliculitis during pregnancy: a possible cause of pruritic folliculitis of pregnancy”, J Am Acad Dermatol, 52, 528-529 (2005).
  38. Ozçelik D, Parlak AH, Öztürk A, Kavak A, Çelikel N, “Unilateral linear verrucous epidermal nevus of the face and the oral mucosa”, Plast Reconstr Surg, 115, 17e-19e (2005).
  39. Tuzuner T, Kavak A, Ustundag N, Parlak AH, “A painful subungual nodule: subungual exostosis”, Acta Orthop Traumatol Turc, 38, 71-74 (2004).
  40. Alper M, Parlak AH, Kavak A, Aksoy KA, “Bilateral multiple piloleiomyomas on the breast”, Breast, 13, 146-148 (2004).
  41. Alper M, Kavak A, Parlak AH, Demirci R, Belenli I, Yesildal N, “Measurement of epidermal thickness in a patient with psoriasis by computer-supported image analysis”, Braz J Med Biol Res, 37, 111-117 (2004).
  42. Parlak AH, Aydoğan İ, Kavak A. Discoloration of the fingernails from using hydroquinone skin-lightening cream. Journal of cosmetic dermatology. 2003;2:199-201.
  43. Alper M, Parlak AH, Kandemir Belenli O, “Subepidermal calcified nodule,” West Indian Med J, 52, 255-256 (2003).
  44. Yavuz T, Parlak AH, Kocabay K, “Varicella complicated by scarlet fever”, Indian Pediatr, 40, 1002-1004 (2003).
  45. Kavak A, Yesildal N, Parlak AH. “Effect of two consecutive earthquakes on outbreaks of alopecia areata”, J Dermatol, 29, 414-418 (2002).
  46. Ozturkcan S, Parlak AH, Marufi M, Bakici MZ, Egilmez R, Gultekin A, “Congenital ichthyosiform erythroderma with Trichophyton rubrum infection”, Indian Pediatr, 31, 317-320 (1994).
 • Bildiriler
  Ulusal Dermatoloji Kitaplarında Yazılan Bölümler
  1. Parlak AH. Sikatrisyel alopesiler. Dermatolojide Tedavi’de Ed: Tüzün Y, Serdaroğlu S, Erdem C. Ve ark. Nobel Tıp Kitapevleri, İstanbul, 2010;753-758.
  2. Parlak AH. Şereflican B. Eritrazma. Dermatolojide Tedavi’de, Ed: Tüzün Y, Serdaroğlu S, Erdem C. Ve ark. Nobel Tıp Kitapevleri, İstanbul, 2010;227-228.
  3. Parlak AH. Şereflican B. Hemanjiomlar. Dermatolojide Tedavi’de, Ed: Tüzün Y, Serdaroğlu S, Erdem C. Ve ark. Nobel Tıp Kitapevleri, İstanbul, 2010;311-315
  4. Parlak AH. Şereflican B. Siringomalar. Dermatolojide Tedavi’de, Ed: Tüzün Y, Serdaroğlu S, Erdem C. Ve ark. Nobel Tıp Kitapevleri, İstanbul, 2010;759-761.
  5. Parlak AH, Polat M. Aktinik Keratoz. Dermatoloji’de Ed. Tüzün Y, Gürer MA, Serdaroğlu S, Oğuz O, Aksungur V. İstanbul, Nobel Tıp Kitapevleri, (2008).
  6. Tüzün Y, Parlak AH. Uyuz, Bitlenme ve diğer paraziter hastalıklar. Dermatoloji’de Ed. Tüzün Y, ve arkdş. İstanbul, Nobel Tıp Kitapevleri, 683-728 (2008).
  7. Parlak AH, “Palmoplantar Keratodermalar”, Pediatrik dermatoloji’de. Ed. Tüzün Y, ve arkdş.İstanbul, Nobel Tıp Kitapevi, 212-225 (2005).
  8. Parlak AH, “Epidermal Nevüsler”, Pediatrik dermatoloji’de. Ed. Tüzün Y, ve arkş. İstanbul, Nobel Tıp Kitapevi, 236-248, (2005).
  9. Parlak AH. Sarkoidoz. Dermatolojide gelişmeler 10.’da, Ed. Tüzün Y, Serdaroglu S, ve arkş. Veritas Basım Merkezi, 1. baskı, İstanbul 2013, p.439-46.
  10. Parlak AH. Rekküren aftöz stomatit. Dermatolojide gelişmeler 9’da, Ed. Tüzün Y, Serdaroglu S, Engin B. 2011, p19-28 ISBN: 9789759567682
  11. Parlak AH. Atopik dermatit. Dermatolojide Gelişmeler 8’de, Ed. Tüzün Y, Serdaroğlu S. Umur basım ve kırtasiye AŞ. İstanbul 2009, p.76-85. ISBN:7789759567668
 • Görev Yeri
  Çağsu Hastanesi Düzce